Rămăşaguri la căpătîiul Europei

discutii la nivel inalt, suspendate dar pe raza
Message
Author
euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#1 Postby euNuke » Sun Dec 11, 2011 7:45 pm

In 2009 UE era deja cu un picior in groapă. Timp de 2 ani conjuraţia celor 54 de imbecili supremi* a tocat banii şi nervii cetăţenilor antifederaţiei in şedinţe fără sfîrşit şi a bătut apa-n piua progresului imaginar cu ţîşpe mii de planuri şi socoteli de salvare. In 2011, i se iau măsurile pentru sicriu. Măsurile pentru sicriu, in mod paradoxal, sînt luate tot de cadavrul-viu ce încă mişcă tras fiind de iţele aproape putrezite ale conjuraţiei de păpuşari nătîngi. Una din măsuri, cea care va pune capac politicilor economice dezastruoase, este provocarea inflaţiei prin intermediul singurei -in istoria lumii- şi fantasticei Bănci Centrale fără stat, adică BCE. Undeva, într-o notiţă pierdută in noianul de baliverne şi ştiri mincinoase, acest Organ Central a anunţat că va pompa in cadavrele fostelor statelor naţionale cîte 20 de miliarde de euro săptămînal. Tiparniţa de bani falşi supraponderali este deja încinsă. Iar jarul evacuat de dihanie va fi îndesat in curul mîrţoagelor intrate in putrefacţie, pentru cosmetizare. Singura iapă cu ceva suflu -germania- a fost băgată la program de biciuire zilnică de către infama birjăreasă cu creier blond de comunistă. Iapa nemţească trage acum după ea o întreagă oaste de sisifi cretini, laolaltă cu bolovanii lor şi cu stîrvurile instituţiilor socialiste. Iapa ailantă, de peste ocean, a început să dea-napoi, iar stăpînii ei, cei ce vor sosi la anul să-şi preia activele, au dat astăzi cu mukles la caritasul fmi.

deci, topic despre iminenta prăbuşie a Euro, despre dezintegrarea UE, despre demolarea economiilor naţionale din cadrul ue, şi in final dispariţia pieţei comune. cu pariuri şi profeţii dacă aveţi chef.

*27 de la Comisie şi incă pe-atîţia de la Consiliu. Putem să le spunem şi Partidul Unic al Sovietelor Europene. Doar îs singurii oameni politici din UE care fac politică europeană, ei şi umpluturile de fotolii din MAE, laolaltă cu cei treijdemii de tehnocraţi şi specialişti in tăiat frunza albastră la comunitari, adică pentru noi, nesimţiţii şi ingraţii care nu voim nici in ruptul capului să le recunoaştem meritele.
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#2 Postby euNuke » Sun Dec 11, 2011 8:37 pm

inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#3 Postby euNuke » Sun Dec 11, 2011 8:44 pm

China cumpără hălci din industriile fostelor puteri europene.
2005:
http://www.businessweek.com/magazine/co ... _mz054.htm
2010:
http://www.articlebliss.com/Art/511015/ ... urope.html
2011:
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6432257,00.html

de remarcat că Imperiul chinez e pretenţios. Caută pradă de calitate, nu se oboseşte cu ştifturi balcanice. Asta pentru că aşa-zisele investiţii nu sînt investiţii reale in economia UE ci viitoare vehicule pentru prada tehnologică ce va fi dezasamblată şi mutată cu tot cu injinerii ei blonzi in oraşele gata construite pentru sclavii de lux ai Asiei.

ravagii produse de ofensiva industrială chinezească:
http://www.ft.com/cms/s/0/2cd6dcac-233c ... z1gFmZ5351
Unele corporaţii europene s-au mutat de bună voie in Asia. Defapt siliţi de socialismul structural al UE şi costurile imense de producţie aferente unor politici sociale. Cele care au ales să rămînă pe continent au fost jefuite întîi de patrimoniul intelectual, apoi atacate la pieţele şi punctele strategice de desfacere, hărţuite la active in complicitate cu haimanalele guvernamentale europene, forţate in final să se vîndă pe nimic gălbejiţilor.
Lovitura de graţie a venit de la tovarăşa politrucă redegistă care a hotărît castrarea in masă a industriaşilor prin programul de desfiinţare a centralelor nucleare.
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#4 Postby euNuke » Mon Dec 12, 2011 7:19 pm

Starea de criză scoate la iveală individualismul, egoismul, lăcomia, ca trăsături pozitive ale omului european, specie umană alterată de ingineriile sociale dezvoltate de elitele progresiste după ww2, prin revizuirea şi cosmetizarea celor interbelice niciodată abandonate. Asta-i latura benefică a crizei, cea care contribuie la trezirea instinctelor şi mecanismelor naturale de apărare. Din păcate, aceeaşi stare febrilă întreţinută de intervenţiile paranoide ale marilor căpetenii cu moţ albastru -ca o expresie a individualismului in materie politică- provoacă şi cu răbufniri isterice colective urmate de coagulări iraţionale ale maselor, ba chiar solidarizări aproape rituale in jurul unei finalităţi criminale [pe post de jertfă], fenomem cunoscut sub numele de naţionalism. Să nu vă încredeţi in vocabula unitate din discursurile şi documentele expirate ale Europei, cea Unită forţat prin dictate succesive- căci aşa cum dragoste cu forţa nu se poate, nici mariajul comunitar nu poate rezista dacă membrii sectei nu-s convinşi trup şi suflet in prealabil de infailibilitatea tezei integrării in absolut prin intermediul punerii in comun a şosetelor, a umorilor, a reziduurilor mentale, a sămînţei tribale şi a plozilor rezultaţi din încrucişarea aleatorie. Unitatea structurală europeană indusă artificial nu determină in mod automat abolirea tribalismului intern şi a propensiunii către scindare, in timp ce pluralismul, diversitatea nici vorbă să fie prezervate in condiţiile unui aparat birocratic ubicuu ocupat, prin definiţie, cu grădinăritul pe creştetul cetăţenilor europeni. Orice ciuf scăpat de sub control atrage imediat sancţiunea scalpării. Organigrama Uniunii nu prevede un post de guru-suprem ca liant pentru particulele rătăcitoare, călăuzitor pentru bisericuţele etnocentriste şi paliativ pentru furunculii ce răsar peste noapte chiar pe trupul Centralei. Aşa lipsită de un Guru posesor de magnetism veritabil, lipsit de scrupule, machiavelic şi egocentric, secta europeistă se va destrăma cît ai zice peşte stricat.

Şi iarăşi o să mă citez, cu un text din 2009, asupra fenomenului de fractură societală intraeuropeană pe vectorii naţionali, tribali, religioşi:

euNuke wrote:Se înmulţesc animozităţile intre partenerii de budoar european, de pildă sarkozy este acuzat de protecţionism economic (sintagmă tot mai frecvent întilnită in luările de poziţie ale eurobirocraţilor din ce in ce mai scindaţi pe criterii nationale) pentru ca a indraznit sa impună condiţii pentru ajutoarele de stat oferite marilor companii franceze si anume obligaţia acestora de a păstra forţa de muncă naţională in post; abia acum, in ultimul ceas, funcţionarilor progresişti ieuropeni incepe sa le miroasă politica socialistă dezastruoasă care a generat migraţia corporatistă, fenomen care pînă la marea criză era cunoscut de catre cucoanele si coconii fandosiţi drept globalizare economică; pină de curind nomenklatura politika a europei era cum nu se poate mai mîndră de deschiderea tembelă a graniţelor atît între statele membre ue cit si faţă de partenerii asiatici si africani pentru mamuţii industriali tradiţionali cu picioarele şubrezite de politica fiscală ingrozitoare si de presiunile pieţei libere, fulgurante si informatizate; eurozevzecii astia nu au fost in stare sa vadă mai departe de nasurile lor indelung pudrate si prin urmare s'au trezit la spartu' tîrgului ca nu pot suporta o eventuala restructurare autonomă a marilor angajatori privati; o asemenea operţiune banală in condiţiile unui capitalism normal este catastrofală in acest moment in care socialismul (ca politică generalizată in europa) a reuşit pe de o parte sa forţeze industriaşii să'şi externalizeze producţia, iar pe de alta să infiinţeze un împovărător sistem de protecţie socială care in conditiile falimentelor iminente ar transforma statele in niste veşnici debitori ai unor obscuri stăpîni de sclavi; pur si simplu nu vor mai exista bani suficienţi, nu vor mai exista resurse care sa asigure ajutoarele de somaj asumate de catre statul binefăcător, nimeni nu va mai dori sa pornească o afacere in situ unde datoria publică a statelor creşte pe zi ce trece, iar guvernele nu mai au nicio limită in nesimţirea lor criminală de a acoperi dezastrul cu minciuna repetata la infinit. Prăpastia este aproape, momentul este prielnic unui vînticel de libertate care să'i rostogolească-n ea pe eurocraţii socialişti, asta pentru că oamenii încep sa gîndească de capul lor, iar de data asta vor avea si destul timp liber s'o facă: iar observaţia că socialismul este o ideologie a escrocilor, a minciunii, a hoţiei si a crimei va fi la îndemina oricarui cetăţean european plătitor de taxe unor guverne de spoliatori; Romanu' ar fi trebuit sa ştie mai bine că orice socialist este un (potenţial) găinar, profitor, parazit, mincinos si demagog, şmecher si profanator, lipsit de orice valoare, lipsit de orice urma de bun-simţ, un ucigaş lipsit de scrupule daca partidu i'o cere, si că aceste specimene devin cu atit mai violente, mai rapace cu cit simt sfirşitul aproape (să nu care cumva să uitaţi: iliescu&co versus golanii nostri liberi; vacaroiu/anastase/tariceanu versus patrimoniul national). Iar acum sfîrşitul le este aproape si duhneşte a putreziciune, deja membrele inferioare sint paralizate de frica, iau decizii precipitate, se cearta intre ei prin comitete si comitzii, cauta ţapi ispasitori, aruncă cartofu la american, americanu socialist îl arunca'napoi si tot aşa. Ideologia născătoare de castă a parazitului iubitor si distribuitor de posmag -marx- se năruie sub legile inexorabile ale capitalismului. Aceste lamentabile guverne 'naţionale' funcţioneaza deja împotriva intereselor cetăţenilor care i'au ales iar realitatea cruntă iese incet la iveala: oricum ar fi aplicat, in orice regim politic, de catre orice executiv, socialismul tîrăşte omul in sclavie, pe plantaţia unei caste parazitare.
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#5 Postby euNuke » Mon Dec 12, 2011 11:43 pm

se colportează tot mai frecvent marota uniunii politice extinse. desigur, o idee desprinsă din doctrina centralismului democratic care continuă şi completează mitul tehnocratului luminat. pasămite in Centrală nu se face politică, ci ştiinţă şi tehnică. socială. acum şi fiscală.
http://www.contributors.ro/global-europ ... lles/?cfcc
nici vorbă ca cineva să indice sau măcar sugereze culpa Centralei pentru dezastrul economic actual. Nu numai că nu au făcut nimic ca să stopeze augmentarea statului socialist, au impulsionat chiar politicile de risipă şi căpuşare a bugetelor publice, in timp ce conjurau pentru confiscarea discernămîntului politic şi etic al cetăţenilor europeni. Astăzi virtuţile şi morala publică sînt definite de nişte imbecili deraiaţi total[itarist] pe cîmpiile utopiei progresiste.
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#6 Postby euNuke » Tue Dec 13, 2011 4:11 am

carpa locala si umeda a eurocratiei zice:
O destrămare a UE ar reînvia naţionalismul monetar şi comercial şi populaţia întregii Europe ar avea de pierdut. S-au adoptat mecanisme de solidaritate",

la o zi dupa ce a iesit de la piata cu duda'n cioc:
"Au crescut si mai ales la zarzavaturi. Nu mai sunt zarzavaturi romanesti. Trebuie sa recunosc ca am evitat cat am putut zarzavaturile olandeze. Si cred ca este bine sa nu cumparam zarzavaturi olandeze".

http://www.agerpres.ro/media/index.php/ ... ional.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-10 ... andeze.htm

:) plangaciosu si'a invatat lectia, probabil de la toarsa merkel: este posibil ca un politruc sa fie tribalist si eurosocialist in ac timp. tre' doar sa se muleze pe cerere.
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#7 Postby euNuke » Tue Dec 13, 2011 4:21 am

si uite ca se prind neasteptat de iute chiar si presarii bastinasi ce rahat cu perje este ultimul acord al centralei:
http://www.money.ro/e-timpul-pentru-un- ... 86726.html
http://www.bursa.ro/prabusirea-uniunii- ... 51857.html
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#8 Postby euNuke » Tue Dec 13, 2011 5:40 pm

INCREDIBIL!!! Cel mai de dreapta politician din ţară este un pesedist din Botoşani:
http://www.logec.ro/2011/12/04/explicat ... a-dorohoi/
şi eurosceptic pe deasupra. adică eurorealist.
:lol:
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#9 Postby euNuke » Tue Dec 13, 2011 6:26 pm

inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#10 Postby euNuke » Tue Dec 13, 2011 7:53 pm

Ce zarvă...şi ce chin pe capul sărmanilor corifei. Cum să ne mai convingă de supremaţia ideii europene fără să calce in străchinile realităţii.
http://www.contributors.ro/global-europ ... ment-44898
euNuke wrote: [...]cum arată UE astăzi? fix ca un Imperiu in devenire, entitate amorfă de sorginte sovietică, insă mult mai slab sub aspectul politicii externe, al apărării graniţelor şi al aparatului poliţienesc. Un imperiu totalitar-soft. Din păcate pentru UE, creatorii săi nu au prevăzut un post de dictator care să confere o oarecare reprezentare externă şi o direcţie politicilor interne, implicit natura unei entităţi statale. Fiind asemănător confederaţiilor tribale din evul mediu [şi ele desfinţaseră ideea de graniţă] e puţin probabil să dureze fără a se secreta o structură de conducere dictatorială, absolutistă. Şi chiar şi aşa sînt şanse mici să reziste. In fond URSS şi Imperiul Austro-Ungar au fost conduse cu mînă forte şi tot degeaba, s-au prăbuşit rapid.

Pentru că UE nu a reuşit să devină o federaţie veritabilă, astăzi trăieşte coşmarul produs de propriile fantasmagorii. De pildă aberaţia istorică a Băncii Centrale fără stat. Este singurul caz din istoria politică a omenirii in care o Bancă Centrală există fără stat. Ba mai mult. Acest Non-stat are şi monedă proprie deşi nu există şi nici nu dă semne că şi-ar dori să-şi definitiveze personalitatea.

Este într-adevăr o catastrofă gestul de a părăsi această entitate unionistă fără cap şi coadă aşa cum ameninţă partida europeistă pe toate ecranele continentului? Nu, nici vorbă, ţări mai mici ca a noastră, precum Georgia de peste gîrlă, o duc binişor chiar in timp de criză şi război. De fapt, guvernanţii ţărilor mici şi puturoase din fire s-au obişnuit să le facă mătuşica Europa temele in timp ce ei hoinăresc la joacă şi hîrjoană bugetară toată ziulica. Pe banii noştri. Iar mătuşica dă rateuri după rateuri, nu prea mai vede bine, încurcă lecţiile între ele, şi îşi goleşte pensia in buzunarele derbedeilor de nepoţei risipitori. Relaţia asta bolnavă trebuie spartă urgent, nepoţeii trimişi la internat să înveţe carte, şi in locul lor să lăsăm creditorii să vină să impună un guvern de zbiri care să bage minţile in cap populaţiei seduse de sirenele socialismului.
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#11 Postby euNuke » Tue Dec 13, 2011 9:22 pm

asupra mentalităţii sectante a tribului eurosocialist
[...]nu împărtăşesc teoria etnicităţii pre-setate sau dictate genetic sau altcumva, şi nici corelaţia dintre etnic şi etic trasată cu uşurinţă.

O să schiţez in 2-3 fraze supliciul modern la care este supusă turma de care se tot pomeneşte, acel norod romanesc închis in conotaţii peiorative, mulţimea oamenilor de rînd pe care nu o privesc şi nu o pot face in termeni atît de negativi, de altfel acest soi de elitism egocentric* mi se pare că ţine in mod paradoxal tot de mentalitatea socialistă a secolului 19 ce a generat tezele marxiste, este o formă simplistă de categorisire pseudo-sociologică bazată pe operaţiuni de persuadare [proto-propagandă] eseistică ce pre-fixează rezultatul efortului de sondare raţională a societăţii, rezultat derivat dint-o finalitate escatologică; cu alte cuvinte teza clivajelor abrupte intre straturile societăţii ce trebuie nivelate prin orice metodă precedă cercetarea socială şi cu toate acestea se prezintă intr-un registru ştiinţific in care falsitatea este dificil de identificat dacă nu analizezi cu atenţie premisa, valoarea ei de adevăr, circumstanţele in care a fost emisă şi aspectul absurd al cercului vicios logic in care mare parte din concluzii sînt conţinute in premise.

Una din marile erori ale socialismului este aceea că de cîte ori au încercat să-şi definească şi să se identifice in scop ideologic cu norodul lor contemporan au făcut-o fixist, mecanic, uneori metafizic, alteori sentimental, evitînd orice analiză lucidă pe o linie fenomenologică sau real ştiinţifică a istoriei, istorie ce a devenit astfel un fel de plastilină in mîinile unor profeţi cu pretenţii de ideologi precum cei 2 caraghioşi fraţi de anti-cruce, Marx şi Engels. Odată ce istoria capătă un sens comprehensibil in termeni absoluţi, sens definit de altfel de stăpînul bărbos şi isteric al timpurilor viitoare, revoluţia nu este altceva decît un fenomen natural implacabil, iar marxiştii, in vocaţia lor asumată de unelte ale întrupării idealului istoric, au rolul de a identifica fiecare fractură societală, cea mai mică diferenţă defavorabilă, fiecare element coagulant de ierarhii sociale şi discriminatoriu ca atare, şi înlăturarea acestor impurităţi ce blochează societatea-mecanism, pe cale violentă, in dictaturile comuniste, sau paşnică prin intermediul legilor anti-inechitate şi multiculturaliste, in statele democratice şi socialiste vest-europene.

Cît de naturale sînt aceste mutaţii societale produse de marxişti in Rusia, China sau Estul Europei am descoperit pe propria piele, noi romanii, iar acum începem să simţim şi urmările ingineriilor sociale soft ale occidentului, noi oleacă mai tîrziu, dar ei, apusenii, adică europenii cu ştaif, vor fi cei dintîi şi deja resimt de ceva vreme strînsoarea mecanismelor, că-s fruncea luminată pînă la orbire a ideologiei întrupate in maşinăria de greblat, curaţat nivelat şi cultivat conştiinţe, după caz, cele individuale sortite pieirii sau rătăcirii, cele colective reşapate, reeducate şi forţate să accepte noi conştiinţe colective crescute artificial şi opuse vechilor şi retrogradelor spiritualităţi naţionale şi religioase. O elită educată, doldora de valori, deschisă axiologic pînă la proiectarea unui orizont nou de relativismul practicat cu morgă, aproape sacrosanct, multilateral dezvoltată in plan cultural, care, poate de plictiseală şi nu din rea-voinţă, se joacă cu natura umană ca pruncii pe plajă la techerghiol. Eu dispreţuiesc mai degrabă această multiculturală elită autoerijată intr-o stufoasă clasă politică şi birocratică ce a prosperat in Europa ultimelor 2 decenii, decît turma prostită şi afurisită din toate părţile.

*egocentric pentru că nu precizează ce anume distinge net emiţătorul opiniei elitiste de masa dispreţuită sau degradată, ci pune in centrul axiologic al lumii gînditorul ce îşi asumă şi afirmă o superioritate artificială, de conjunctură, şi nu una bazată pe valori transcedentale sau măcar comune cu un sistem valoric definit istoric şi filozofic.
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#12 Postby euNuke » Wed Dec 14, 2011 8:01 pm

Hîncu, in kamikaze, Europa competenţei mă-sii:
Preşedintele se declară de dreapta. Politica de dreapta înseamnă independenţă, stat minimal, descentralizare, piaţă liberă, impozite mici, debirocratizare, libertate individuală şi responsabilitate individuală, nu subordonare faţă de un superstat centralizat. Unde sînt toate acestea în Uniunea Europeană? Dar, mai ales, cum a ajuns şeful statului la concluzia că în România nu mai există deloc oameni capabili să ne conducă ţara, deci e mai bine să-i lăsăm pe alţii să ne conducă? Românii sînt atît de inferiori, încît trebuie subordonaţi taman superiorităţii celor care au provocat pocinogul. Pentru că asta înseamnă gestul lui. Făcut democratic, în numele nostru, fără să ne întrebe.

http://www.kamikazeonline.ro/2011/12/eu ... ei-ma-sii/
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

WarSong
inspirat
Posts: 3324
Age: 38
Joined: Mon Jul 24, 2006 8:59 am
Contact:

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#13 Postby WarSong » Thu Dec 15, 2011 9:13 am

euNuke wrote:Hîncu, in kamikaze, Europa competenţei mă-sii:
Dar, mai ales, cum a ajuns şeful statului la concluzia că în România nu mai există deloc oameni capabili să ne conducă ţara, deci e mai bine să-i lăsăm pe alţii să ne conducă?singurul lucru destept si corect pe care la zis / facut basescu vrodata. asta este. sasi dea seama ca suntem prea prosti sa ne guvernam singuri. si cum productia de regi e scazuta in momentul asta c'est la vie. astept cu nerabdare prabusirea tuturor...
imi place aia cu "fara sa ne intrebe". lol. votantu pizdii si pastelui matii, acu vrei sa fii intrebat?
..com on wanre niht scridan scead ugenga...

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#14 Postby euNuke » Thu Dec 15, 2011 4:08 pm

mentalitate de sluga imbecila obisnuita sa primeasca ordine si scuipati de la stapani.
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

puff girl
Posts: 654
Joined: Sun May 11, 2008 1:03 pm
Location: tu casa es mi casa

#15 Postby puff girl » Thu Dec 15, 2011 5:45 pm

Am dat si eu din greseala peste chestia asta, voi stiti mai bine dupe sursa si dedesupturi daca ar fi si un simburel de adevar

http://www.agentia.org/culise/b-sescu-i ... e-789.html
Fii dur cu toti, nenorocirile vin doar cand ti-e lumea mai draga!

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#16 Postby euNuke » Thu Dec 15, 2011 7:36 pm

Elveţienii s-au hotărît să divulge cîte ceva despre situaţia dezastruoasă a UE, doar-doar or înţelege nătărăii Centralei că o eventuală copiere tardivă a modelului constituţional al deficitului structural limitat aplicată in fragilele/falitele economii ale Europei nu reprezintă o soluţie şi nu certifică o reîntoarcere la capitalism a tartorilor europeişti. Aşa-zisa disciplină fiscală stipulată in acorduri pompieristice şi constituţii de 2 lei nu este capitalism, ci socialism întărit cu instrumente de supraveghere şi poliţie economică comunitare.

Publicînd lista actualizată a ţărilor de risc Elveţia îşi asumă rolul de portavoce a Capitalului privat global şi deschide şirul avertizărilor şi ultimatumurilor pe care creditorii derbedeilor ce populează şandramaua UE le vor adresa zilnic statelor parţial suverane. Refuzul guvernelor socialiste şi al nomenklaturii de la bruxelles de a se conforma măsurilor cerute de creditori pentru acceptarea unei noi păsuiri antrenează o nouă retragere de capital şi investitori din UE, practic incă un pas înainte către dezintegrare şi colaps economic. In mod firesc, faliţii etatişti ar fi trebuit să fie executaţi silit de 2 ani, averea publică scoasă la mezat pentru acoperirea garanţiilor, iar guvernămîntul cedat unor echipe de manageri privaţi numite de Adunările creditorilor.

8 din cele mai riscante 10 state sînt membre ale UE:
http://economie.hotnews.ro/stiri-finant ... n-lume.htm

Elveţia, dar şi Israelul, Norvegia, China, Canada, Singapore şi toate celelalte state gazdă ale instituţiilor creditoare, private sau publice, sînt sătule de tergiversările şi aberaţiile nomenklaturii albastre, şi pricep perfect jocul pramatiilor din guvernele naţionale ce încearcă să scape de responsabilitatea individuală şi să amîne, eventual transfere obligaţia plăţilor scadente către o entitate centrală cu o închipuită bonitate superioară. Pentru că guvernele naţionale ale UE sînt astăzi refuzate pe linie la contractarea unor noi împrumuturi, se marşează accelerat in direcţia topirii suveranităţilor, adică responsabilităţilor, dar tensiunea extrem de ridicată dintre Capitalul privat global şi Centrala UE va determina o creştere imediată a riscului uniunii şi implicit a dobînzilor pe care Mecanismele centrale financiare le vor plăti pentru orice emisiune de obligaţiuni comune. Să vedem cum va primi această situaţie germania.

Ce nu înţeleg politrucii europeişti este că politicile marilor capitaluri converg pe direcţia cultivării seminţei de discordie şi, la nevoie, către provocarea unor sciziuni cu valenţe antagonice in condiţiile in care statele-debitoare nu se lasă executate de bună-voie. UE a întîrziat nepermis propria federalizare şi definitivare a personalităţii juridice, ca atare nu poate fi considerată o entitate statală de încredere, iar capitalul privat nu poate rezista prea mult pe o piaţă dominată de arbitrar şi de o Centrală birocratică fără responsabilitate, imprevizibilă, incompetentă şi anticapitalistă in declaraţii. Spargerea Uniunii este inevitabilă şi depinde de bunul-simţ al imbecililor ce conduc statele foste naţionale ca această dezintegrare să nu se transforme într-un măcel generalizat. Poate că în al doişpelea ceas vor pricepe că sînt faliţi şi că e cazul să se retragă şi lase creditorii internaţionali să se înţeleagă cum or putea cu creditorii locali [cetăţeni beneficiari ai programelor socialiste faţă de care statul s-a angajat să efectueze diverse plăţi lunare sau servicii in natură]
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

User avatar
Rosispergius
Posts: 1587
Joined: Sat May 03, 2008 10:24 am

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#17 Postby Rosispergius » Thu Dec 15, 2011 8:50 pm

...new-age bolshevism. nici nu stii in ce imensa capcana te zbati fuarte masochistic.

n'am io timp acuma dar o sa'ti mai spun niste povesti cat de curand de o sa stai fuarte zen pentru oleaca de vreme.

... de fapt asta ierea hintu'.

zen

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#18 Postby euNuke » Thu Dec 15, 2011 9:11 pm

cazână, zît!
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#19 Postby euNuke » Sat Dec 17, 2011 6:54 pm

euNuke wrote:Starea de criză scoate la iveală individualismul, egoismul, lăcomia, ca trăsături pozitive ale omului european, specie umană alterată de ingineriile sociale dezvoltate de elitele progresiste după ww2 [...] Asta-i latura benefică a crizei, cea care contribuie la trezirea instinctelor şi mecanismelor naturale de apărare. Din păcate, aceeaşi stare febrilă întreţinută de intervenţiile paranoide ale marilor căpetenii cu moţ albastru provoacă şi cu răbufniri isterice colective urmate de coagulări iraţionale ale maselor, ba chiar solidarizări aproape rituale in jurul unei finalităţi criminale [pe post de jertfă], fenomem cunoscut sub numele de naţionalism. Să nu vă încredeţi in vocabula 'unitate' din discursurile şi documentele expirate ale Europei, cea Unită forţat prin dictate succesive- căci aşa cum dragoste cu forţa nu se poate, nici mariajul comunitar nu poate rezista dacă membrii sectei nu-s convinşi trup şi suflet in prealabil de infailibilitatea tezei integrării in absolut prin intermediul punerii in comun a şosetelor, a umorilor, a reziduurilor mentale, a sămînţei tribale şi a plozilor rezultaţi din încrucişarea aleatorie. Unitatea structurală europeană indusă artificial nu determină in mod automat abolirea tribalismului intern şi a propensiunii către scindare[...]din contră

şi acum ilustrarea, cu premii, a acestui paradox -unitatea europeană aduce cu sine dezbinarea şi dezgroapă disensiunile tribale:

din ciclul socialişti cuvîntători la butoanele isteriei...
...la categoria...tot înainte bravi pionieri...la groapa cu gunoi a istoriei
...sub sloganul înălţător, prin explozie:
euro-poli-trukul wrote:Datoria noastră este să nu ne plătim datoriile

premiul întîi cu coroniţă revine acestui utecist portughez, vicepreşedinte al Partidului Socialist local:
Pedro Ponta Nuno Santos wrote:"Avem o bombă atomică pe care o putem folosi împotriva germanilor şi francezilor: această bombă este faptul că nu vom plăti" [...] Datoria este singura noastră armă şi trebuie s-o folosim pentru a impune condiţii mai bune, deoarece recesiunea însăşi e ceea ce ne opreşte să ne conformăm acordului. Ar trebui să facem picioarele bancherilor germani să tremure".

http://www.peopleunlikeus.com/?p=30137
http://www.telegraph.co.uk/finance/fina ... tates.html
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#20 Postby euNuke » Mon Dec 19, 2011 6:29 pm

perla zilei, categoria valorile ieuropene ieste fantastice:
agrămăticul_de_serviciu wrote:A vorbi astazi de dilutia valorilor nationale, a considera ca este necesara prezervarea lor, si a te infoia defensiv la atacul vrajmas impotriva suveranitatii nationale reprezinta nimic alteva decat retorica ieftina retrograda.

de aici [toată diatriba antinaţională este o înşiruire de inepţii, aberaţii, bîlbe şi confuzii, un şirag împrăştiat de perle azurii, veritabile, de la mad in china]
http://www.contributors.ro/global-europ ... tist/?cfcc
:lol: :lol: :lol:
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#21 Postby euNuke » Tue Dec 20, 2011 7:19 am

insignifiant, irelevant, plictisitor, retrograd: modificările TUE. cui îi mai pasă? o banală lovitură de stat intr'un lung şir de acte antistatale ale juntei de la bruxelles.
http://blogs.telegraph.co.uk/news/danie ... ro-treaty/

şleahta penală a eurocraţilor are tărîţa'ncinsă in tărtăcuţe, iar reactţa mizerabilă, tribală, şovinistă a Comisarilor si a politrucilor francezi si belgieni care nu suportă nicio formă de opoziţie sau ideea de opinie contrară este o ilustrare elocventă a centralismului democratic de tip bolşevic. ba mai mult, reacţia la nivel de oficiali ai statelor [inclusiv guvernatori de bănci centrale] sugerează si o renazificare a europei intr'un ritm accelerat.

uniunea europeană este tot mai mult o europă a mafiilor transfrontaliere, a clanurilor tribale si a tagmei de jefuitori socialişti. doar cei ce fac parte din astfel de organizaţii criminale au rămas trup si suflet ataşaţi utopiei demente a europeismului, restul, chiar si pulimea bugetară locală, începe să se îndoiască. să vedem daca uk o sa reuşească sa evadeze din lagărul neosovietic, provocînd astfel o rupere a tramei si o reacţie in lanţ care ar putea să ne elibereze si pe noi, iobagii răsăriteni, cei lipsiţi de coaie, de onoare, de demnitate.
http://blogs.telegraph.co.uk/news/danie ... at-escape/
Last edited by euNuke on Wed Dec 21, 2011 7:12 pm, edited 1 time in total.
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#22 Postby euNuke » Tue Dec 20, 2011 8:09 am

inainte de a va trezi cu chilotii gauriti de guvernele de jefuitori socialisti poate va trece prin cap o curiozitate nesanatoasa. aceea de a afla cate ceva despre noile unelte de extorcare pritocite la bruxelles. iata cum o sa fiti talhariti:
http://riddickro.blogspot.com/2011/12/a ... drept.html
vi se pregateste o
amenda de 0,5 din pib. adica in jur de 600.000.000 de euro. o sa platiti pan la moarte incompetenta, lasitatea si lacomia politrucilor.
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

User avatar
Rosispergius
Posts: 1587
Joined: Sat May 03, 2008 10:24 am

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#23 Postby Rosispergius » Wed Dec 21, 2011 5:10 pm

Vom Geist der Weihnacht.

LERUILER SI LERUILER

Halelu(Yahveh)
Aliluia, Aliluia, Aliluiaaaaaaaa.

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#24 Postby euNuke » Wed Dec 21, 2011 7:09 pm

caritasul FMi in colaps. rînd pe rînd guvernele statelor socialiste falite dau cu mukles la contribuţia fixata de Acordul coardelor penale de la bruxelles.

http://capitalismpepaine.wordpress.com/ ... europeana/

Entitatea antistatală şi nonfederativă Uniunea Europeană a reuşit in doar 20 de ani să pună pe butuci economiile ţărilor europene, să distrugă piaţa de capital şi in special sistemul bancar continental, să facă praf Europa ca civilizaţie şi model de statalitate şi democraţie parlamentară, să ameninţe insăşi paradigma capitalistă, iar acum şi-a distrus pînă şi cooperativa de ajutor reciproc pe care a transformat-o in bancă interstatală şi in cele din urmă in caritas global. Iar pentru aceste fapte, pentru ingineriile lor sociale şi economice şi pentru trădarea gravă a intereslor cetăţenilor Europei, vor fi vînaţi, judecaţi ca verii lor nazişti la nurnberg şi spînzuraţi. asta in cazul fericit...pentru ei. Există posibilitatea să fie vînaţi şi pur şi simplu linşaţi in pieţele burgurilor.
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

User avatar
Rosispergius
Posts: 1587
Joined: Sat May 03, 2008 10:24 am

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#25 Postby Rosispergius » Wed Dec 21, 2011 10:22 pm

INGERU'
(veche si frumoasa colinda din Maramuresul de Sus)
http://youtu.be/4on4cR7OfhU

(ii Domnu' nost'. n'avem altu' si nici nu ne trebe' altu')
Colind: Ansamblul Magura - Treceti Sfinti Si Hodiniti
http://youtu.be/T6kwsb9DF7w

La mijlocul Cerului
http://youtu.be/EhTPli8GbWs

(noah. ca' nici manelele noste nus' ca sh'a voste. da' nu'i bai.) :D :D :D
veche si frumoasa colinda din Maramu' si Satmar.
Crestinilor noi astazi - Ghita Munteanu
http://youtu.be/KDOgeUDjP9U

(o alta veche si frumoasa colinda moroseneasca)
Aseara pe inserate
http://youtu.be/lsns0drLD5k

Colindul cerbului (probabil erau si celti, Songule. Cernunos. ????)
http://youtu.be/8km4BaoE0QY

(pentru toti cei de departe si din Tara. Sa va fie Craciunul cu Bine si cu Sanatate.)
Te-asteptam, Iisuse drag
http://youtu.be/rZPE6TJhpL0

WarSong
inspirat
Posts: 3324
Age: 38
Joined: Mon Jul 24, 2006 8:59 am
Contact:

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#26 Postby WarSong » Thu Dec 22, 2011 8:12 am

Rosispergius wrote:
Colindul cerbului (probabil erau si celti, Songule. Cernunos. ????)
http://youtu.be/8km4BaoE0QYdap. care alergau cu puscan mana sal impuste. pe Cernunnos.

mam aliniat si eu la adevarata istorie a romaniei. aia care zice ca pacilea au trecut toate neamurile pamantului. numai celtii nu. deci, cu scuzele de rigoare pentru aberatiile'mi antitre, zic ca nau fost niciodata celti pe teritoriul patriei si cacultura celta na influentat niciodata pe cea depeacilea. au fost prea speriati de marele rege dac Boroszpista si cand si daca indrazneau sa calce pe la noi o faceau deghizanduse in sciti. care si deceneu tot scit era.
..com on wanre niht scridan scead ugenga...

User avatar
Rosispergius
Posts: 1587
Joined: Sat May 03, 2008 10:24 am

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#27 Postby Rosispergius » Thu Dec 22, 2011 3:54 pm

... vere, iera' la kashto' nu iera de polemica. :P :P :P
Au fost, bai Vasile. Doar ca n'au prea reusit. n'aveau acces la staniu si cupru asa ca fierarii lor au facut fieru', chestie care le'a permis sa aiba neshte arme mai bune. atat. doar ca si inventia asta a lor, ca si orisice alta inventie, nu au reusit sa o monopolizeze. secretul l'au aflat si altii (inclusiv germanicii si tracii) de unde ca si'au cam luat'o la tutuie de la ashtia dupa aia, pentru ca ashtia erau mai rai(sic). a fost probabil sudditanza noastra culturala la cultura franceza care monopolizase subiectul celti-keltoi in cheie anti-germanica de hai nostrii nu s'au atins de celti(de unde ca daca aia se bateau cu pumnu'n chept ca's gali desi se numeau francezi aka Franken-cei Liberi aka o mare uniune de triburi germanice facuta de romani care uniune de triburi trece Rhinul dupa ce romanii nu i'au mai platit si nu le'au mai trimis demancare; tot asa si noi ne bateam cu pumnu'n kept ca suntem daci si avem 2050 de ani de stat unic si centralizat. Bine ca s'a terminat in pizda ma'si.)
pentru Burebista(Boerebist, Boerebista, Burebistia) ai doar greek-latin pronunciacion iar ashtia nu scriau bine niciodata numele proprii(un semn cu ochiul la hiranicu' ala de Fossil - Ormuzd si Ahriman aka Ahura-Mazda si Angryu-Maniush or Angra Mayniu, or greco-latinii scriau asa cum se pronunta azi in persiana moderna si actuala, chestie imposibila. probabil ca suntem in plin Matrix. :) :) :) ). Nu ie' nici o problema cu Boross-Pishta(in aceiasi capcana a cazut si ditamai Eliadele can' o cautat etimologii fanteziste la Zalmoxes bazandu'se pe aceiasi greek-latin pronunciation) deci ai companie selecta. Probabil ca de vina sunt istoricii olteni(ashtia mereu ii fac pe toti olteni, ca asa ii placea lu Supremu') de vina pentru implementarea pronuntiei Burebista, pe timpul lui Dej era Boerebist aka invigatorul Boilor celti si occidentali si oltenii l'au facut Burebista chipurile seful Burilor traco-germanici care imparteau actuala Oltenie cu Sucii si cu altii etc. Ori asta era get de pe teritoriul azi muntean al Argesului(Argedava). Probabil ca cea mai buna etimologie ar fi din albaneza burrë-(bu)-është(cel mai mare om care este) si mai vezi ca dacii isi schimbau numele cam des in sensul ca Decebal(us per Scorilo) se numea de fapt Diurpaneus si ca nu era deloc fiul lui Scorilo, inscriptia aia e in latina si din nou ashtia a lu' ex-Supremu' au futut meciul- Decebalus(cel Brav) prin Scorilo care era si rege quindi seful suprem atunci cand Diurpaneus ii bate si ii jefuieste pe romani. evident ca i'a luat locul dupa ce batranul a dat ortu' popii(sic).

deci ia neshte irlandeji ca sa te bucuri si tu.(cf. alb. bukurije care ie' p'aproape).
:P :P :P


Ansamblul Folcloric Oasul al Casei de Cultura Negresti Oas
http://youtu.be/uxlu3Lnd4Ew

User avatar
Rosispergius
Posts: 1587
Joined: Sat May 03, 2008 10:24 am

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#28 Postby Rosispergius » Thu Dec 22, 2011 4:20 pm

... probabil ca Burrë-(bu)-është ala era cu si anume acea sinteza traca numita orfism care a venit contra cultelor bahice traditional trace si Dekaineus era probabil un fel de patriarh al orficilor(si aici avem doar interpretatio graeca, nu stim prea multe plus pentru ca ashtia se fereu de condei ca de necuratu').
Oricum toata faza se duce pe pewla atunci cand statul national-unitar si centralizat dac se destrama cand se aude de moartea lui Cezar. Probabil ca la aia nu le prea convenea de Boerebist drept care neste sefi locali aka Berzame si Reciper il killaresc pe tipul care'i unificase in cheie anti-romana si cu neshte foarte multi bani de la Pompei aka Gnaeus Pompeius Magnus care'i vroia pe daci pentru a pune presiune pe Cezar. dar asta ie' o alata historie.
... si foarte probabil ca Zalmoxes sa fi fost total inlocuit de Gebeleizis(un alt avatar orfic, Datatorul de liniste) dupa Burebista.

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#29 Postby euNuke » Fri Dec 23, 2011 6:50 pm

iar s'au strîns necrofilii să fută muşte istorice pe un topic despre situaţiunea economică a europei. probabil de la izu de cadavru li se trage... :lol:

rozzy, mă ciobane, tu visezi să-l sugi pe bouurevistă, ieste? e fantezia matale de glorie şi sculău să-i sufli in flautu orfic o doină de maramui cot la cot cu zdreanţa de warsong, ocupat cu leorpăitu la pizde de bagaboante tribale proaspăt dezgropate. că doar ăstea mai pot să-l escite.
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna

euNuke
Posts: 2974
Joined: Tue Jan 27, 2009 8:32 pm

Re: Rămăşaguri la căpătîiul Europei

#30 Postby euNuke » Fri Dec 23, 2011 9:03 pm

da' mai bine să ne întoarcem la mortu nostru cel de toate zilele, din care se înfruptă toţi hămesiţii societăţii socialiste. nivelul încrederii băncilor continentale in economiile europene a ajuns sub zero: bancherii preferă să ţină bănetu in salteaua BCE, cu pierderi zilnice enorme, decît să se arunce la creditări pe o piaţă in contracţie accelerată [dobînda bce e sub nivelul inflaţiei reale].
http://www.money.ro/depozitele-bancilor ... 99746.html
BCE încinge tiparniţa şi distribuie acum banu la liber. Masa monetară gonflată brusc se cheamă inflaţie galopantă. Inflaţia nu este vizibilă pentru că euroiul proaspăt tipărit evadează instantaneu din economia europeană, către zări mai calde.
http://www.riscograma.ro/5352/sa-se-dea ... ata-lumea/
http://www.riscograma.ro/5299/singura-d ... zona-euro/

şi zic că a sosit vremea primului pariu: in 3 luni euro se prăbuşeşte, 3 luni şi 2 săptămîni pînă zona euro cade odată cu dispariţia monedei comune, în maxim 6 luni UE se dezintegrează.
inchiriez nickname genial si ieftin ca braga: 10.000 de parai pa luna


Return to “%s” Salonul de urgenteWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest